PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Domov Sulická poskytuje 2 sociální služby, ve 4 lokalitách
Zřizovatelem obou sociálních služeb je Magistrát hlavního města Prahy, se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1.

Domov pro osoby se zdravotním postižením

služba je poskytována ve dvou objektech v sídle organizace a v budově Murgašova

Domov SulickáSulická

Sulická 1597/48
142 00 Praha 4 - Krč

Zjistit více
MurgašovaMurgašova

Murgašova 1286/2
142 00 Praha 4 - Krč

Zjistit více

Chráněné bydlení

služba je poskytována ve dvou objektech CHB Lahovice a CHB Černý Most (adresa není zveřejňována)

LahoviceLahovice

CHB Lahovice Na Staré 148,
159 000 Praha 5

Zjistit více
Černý mostČerný Most

CHB Černý Most

Zjistit více

POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE

JAK PRACUJEME

NAŠE KURZY

Vzdělávejme
se s domovem Sulická

Nabízíme akreditované kurzy v sociálních službách. Kurzy pořádáme v Domově Sulická nebo na klíč přímo u vás ve vašem zařízení. Všechny kurzy jsou akreditované u MPSV.

Přejít na web vzdělání