Snoezelen

Snoezelen

Domov Sulická nabízí klientům pobyt v multismyslové místnosti Snoezelen, jejíž hlavním cílem je vytvoření prostředí, které by nabízelo co nejširší spektrum smyslových podnětů, tzn. senzorickou stimulaci. Všichni pracovníci v přímé péči jsou v této metodě proškoleni garantem Snoezelenu Domova Sulická.

Prvky Snoezelenu mohou působit na nejrůznější oblasti vnímání jako uklidňující, ale i stimulující. Tato cíleně vytvořená nabídka smyslových podnětů řídí a usměrňuje stimulaci, probouzí pozornost, navozuje pocit pohody a uspokojení, vyvolává vzpomínky, ovlivňuje vztahy, zbavuje strachu. Prostředí Snoezelenu lze využívat mnoha způsoby od skupinových aktivit až po citlivější individuální sezení. Klient si může lehnout nebo sednout, sám si vybrat z pomůcek a prostředků, které jsou mu nabízeny, zvolit si zvukovou kulisu, a tím si vytvořit individuální příjemnou atmosféru.