Pracovní uplatnění klientů

Pracovní uplatnění klientů

V oblasti pracovního uplatnění se Domov Sulická snaží o podporu klienta při uplatnění práva na práci, neboť možnosti klientů nalézt práci jsou ve srovnání s možnostmi ostatních lidí mnohem menší. Domov Sulická podporuje klienty, kteří mají zájem o nalezení vhodného pracovního uplatnění na otevřeném trhu práce nebo na chráněném trhu práce. Z tohoto důvodu byla v organizaci v roce 2020 vytvořena pracovní pozice koordinátor zaměstnávání pro osoby se zdravotním postižením.

Cílem podpory v zaměstnávání je individuální práce s klienty a jejich podpora při přípravě, jejím hledání a udržení. Koordinátor společně s klientem hledá zaměstnání dle klientových představ, provádí s ním nácviky vedoucí ke zvýšení dovedností, schopností, a tím i samostatnosti. Největším motivačním činitelem jsou pro klienty finanční prostředky získané prací. Dalším profitem při získání práce je i navázání nových sociálních kontaktů, zvládnutí nových sociálních a pracovních dovedností a kompetencí, nárůst sebevědomí a důvěry ve vlastní schopnosti, možnost být součástí týmu a týmová spolupráce. V rámci hledání zaměstnání a přípravy na něj spolupracujeme s organizacemi FOSA o.p.s., Agentura pro PZ Rytmus, Asistence o.ps.