Předávání informací klientům

Předávání informací klientům

Pracovníci organizace připravili soubor témat, ve kterých by chtěli předávat informace klientům. Týkají se například práv klientů, opatrovnictví, bezpečnosti, co vše obnáší běžný způsob života, jak se připravit na některé situace, jak se orientovat v sociální službě, co od ní očekávat.

Pokud pracovník i opatrovník budou znát svou roli, mohou méně nevhodně zasahovat do života klienta, více klientovi porozumět. Klient může vést spokojenější, svobodnější život, dle svých představ. Pokud bude klient vědět, co nejvíce o svých právech, bude schopen sám upozorňovat na porušování svých práv ze strany opatrovníků, pracovníků, lékařů, úřadu apod., hlídat a hodnotit kvalitu a způsob námi poskytovaných služeb.