O Černém Mostě

Chráněné bydlení v běžných bytech je pobytová sociální služba. Jedná se o službu pro 6 lidí. Cílovou skupinou Chráněného bydlení v části Prahy Černý Most jsou lidé od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu mentálního postižení, a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby v rozsahu nízké míry podpory. Horní věková hranice není stanovena.

Služba je klientům poskytována ve 3 bytech v běžném panelovém domě. Každý byt je uzpůsoben pro 2 osoby, kdy každá osoba má svůj pokoj a společné je zázemí kuchyňky, prostoru na jídlo a sociální zařízení.

Asistence pracovníků není o celodenní podpoře, ale o intervenci v případě potřeby s cílem co největšího osamostatnění. Předpokladem je tedy aktivní způsob života.

Podat žádost

JAK PRACUJEME?

Základní činnosti při poskytování sociální služby Chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách