Domov Lahovice

O Lahovicích

Chráněné bydlení Lahovice je pobytová sociální služba. Jedná se o službu pro 6 lidí. Cílovou skupinou Chráněného bydlení Lahovice jsou lidé od 18 let věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu nízkofunkční poruchy autistického spektra a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Horní věková hranice není stanovena.

Chráněné bydlení Lahovice je poskytováno ve vile, která se nachází v běžné zástavbě rodinných domků. Budova není bezbariérová. Každý klient má svůj pokoj, společné jsou prostory: obývací místnost, kuchyně s jídelnou, relaxační a terapeutická místnost, koupelny toalety. Na zahradě je bazén, bezbariérový přístup k němu i do něj. Velká zahrada.

V blízkosti se nachází MHD, obchodní a službové vybavení není v dochozí vzdálenosti. Asistence pracovníků zde probíhá v nepřetržitém provozu. Pracovníci pomáhají klientům ve všech životních oblastech, aktivitách, zájmech, naplňování přání apod. dle individuálních potřeb. Klienti se rovněž zapojují do péče o domácnost, pomáhají se starat o zahradu, domácí zvířata.

Podat žádost

JAK PRACUJEME?

Základní činnosti při poskytování sociální služby Chráněné bydlení podle § 51 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách