Terapeutické aktivity

Terapeutické aktivity

Terapeutické aktivity jsou vedeny externisty – speciální pedagogy anebo terapeuty. Probíhají buď individuální nebo skupinovou formou. Na jednotlivých skupinových aktivitách se setkávají klienti z různých domácností s různou mírou podpory. V nabídce terapeutických aktivit je muzikoterapie, která probíhá pod vedením dvou certifikovaných muzikoterapeutů.

Ve skupinách se schází maximálně 6 klientů, účast klientů probíhá pasivní i aktivní formou dle míry potřebné podpory. V rámci taneční terapie se nám daří pracovat recipročně. Lidé s nižší mírou podpory pomáhají tančit lidem s vysokou mírou podpory, a to vše s lehkostí a jistou samozřejmostí. Slouží nejen k rozvoji pohybových schopností, ale také jako místo sdílení a sounáležitosti. Domov Sulická také nabízí klientům dramaterapeutická setkání a terapii loutkou. Součástí dramaterapie bývá příprava veřejného divadelního představení, která mají vždy velký úspěch.

V rámci trénování paměti se zaměřujeme na rozvoj senzomotoriky a rozvoj orientačních a kognitivních funkcí. Každý týden probíhá canisterapie, která je velmi oblíbená. Důležitá je i pohybová aktivizace, která je nabízena našim klientům dvakrát týdně. Za příznivého počasí probíhá venku.

Od roku 2020 jsme klientům i pracovníkům začali nabízet také psychoterapii. Jedná se o zatím nepříliš obvyklou službu v České republice, která je nabízena takém lidem s mentálním postižením. V případě potřeby můžeme psychoterapii poskytnout také opatrovníkům, jedná-li se zejména o součást paliativní péče. Naše paní psychoterapeutka má výcvik v krizové intervenci, který je nezbytný při řešení krizových situací.

Prohlédněte si fotografie z našich terapií: