Domov Sulická

O Sulické

Domov Sulická poskytuje celoroční pobytovou službu. Kapacita budovy v Sulické činí 94 osob. Cílovou skupinou této služby jsou lidé s mentálním postižením a s přidruženým kombinovaným postižením starší 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Budova Sulická je bezbariérová, nachází se v ní 6 domácností. Na domácnostech klienti sdílí společně sociální zařízení, obývací pokoj, kuchyň s jídelnou. V areálu budovy je velká zahrada. Součástí budovy jsou terapeutické místnosti, dílny, prádelna, kuchyně, jídelna, cviční byt, Snoezelen, příjemné prostory pro setkávání klientů s psychoterapeuty, sexuálními důvěrníky apod. Ambulance zdravotních sester je poskytována 24 hodin. Cesta do obchodů a MHD je v kopci.

Podat žádost

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

DOMÁCNOSTI