Duchovní potřeby osob s mentálním postižením

Duchovní potřeby osob s mentálním postižením

Duchovní potřeby osob s mentálním postižením jsou v naší společnosti tématem značně opomíjeným. Podařilo se nám vypracovat ucelený koncept duchovního doprovázení, které začíná už sociálním šetřením. Vysvětlujeme klientům, proč se slaví svátky, které mají křesťanskou tradici. A je jen na klientovi, zda se je slavit rozhodne. Přestali jsme se bát mluvit o vážných věcech, smrt přestala být tabu. Dokážeme se důstojně rozloučit a ctít ostatky zemřelých, které mohou být uloženy ve společném hrobě Domova Sulická. Snažíme se projevovat úctu našim klientům nejen během života, ale i po smrti. Spiritualita neboli duchovní potřeby člověka jsou velmi široký pojem. Jedná se o individuální jev, který vychází z osobní transcendence a smysluplného života.

Duchovní potřeby uživatelů Domova Sulická jsou uspokojovány každému individuálně, vzhledem k jeho požadavkům a konkrétním potřebám. Je rozlišováno, zda je uživatel příslušníkem konkrétní církve, či náboženské komunity, anebo ne. Pokud ano, je mu zajištěna účast na příslušných obřadech či rituálech. Duchovní potřeby uživatelů bez vyznání, jsou zajišťovány dle konkrétní a situační potřeby, ve spolupráci s koordinátorem duchovních potřeb. Nejčastěji jsou zajišťovány tyto potřeby: Doprovázení umírajících a truchlících osob s mentálním postižením, rozloučení se zemřelými a vzpomínání na ně, pieta, spolupráce s centry doprovázení při nemocnicích, přednášky na etická témata, atd.

Vzdělávání

Naši dobrou praxi jsme začali šířit i mimo Domov Sulická. Publikujeme v odborných časopisech a knihách, vystupujeme na konferencích a podařilo se nám i nabízet široké veřejnosti kurz akreditovaný u MPSV. Zájemcům nabízíme náš akreditovaný kurz Duchovní potřeby u lidí s mentálním postižením. Více o našich kurzech najdete na www.vzdelavanisulicka.cz.

Ocenění

DOKUMENTY KE STAŽENÍ