Dílny

Dílny

Aktivity jsou poskytovány v pěti dílnách: keramická, svíčkařská, truhlářská, malířská a rukodělná. Činnosti v dílnách jsou rozlišeny na dopolední a odpolední. Dopolední aktivity jsou zaměřeny na nácvik pracovních dovedností, kde má klient nastaven individuální cíl. Odpolední aktivity jsou zacíleny na velké množství volnočasových aktivit, jako například dámský nebo pánský klub, modelářský kroužek, turistický klub, klub přátel dechovky, vaření, poslech hudby, čtení. Škála aktivit je pestrá proto, aby si každý klient mohl individuálně zvolit tu, o kterou má zájem. Každá aktivita je nastavena tak, aby zde své místo našli i klienti s vysokou mírou podpory, a to formou pasivní aktivizace.

Pracovníci dílen pořádají rovněž tradiční akce, které jsou velice oblíbené. Klienti zde mají možnost seznámit se s jednotlivými svátky, s tradičními zvyky a kulturou našeho národa. Mezi tyto aktivity patří například zabijačka a masopustní veselí, Velikonoce, podzimní dlabání dýní, adventní setkání s rozsvěcením vánočního stromu. Nejméně 1x do roka je pořádána veřejná výstava obrazů klientů.

Prohlédněte si fotografie z našich dílen: