Domov Murgašova

O Murgašově

Kapacita budovy v Murgašově činí 56 osob. Cílovou skupinou této služby jsou lidé s mentálním postižením a s přidruženým kombinovaným postižením starší 18 let, kteří mají sníženou soběstačnost a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Murgašova se nachází v zástavbě běžných domů, poblíž se nachází kavárna, obchody, MHD. Budova je obklopena zahradou, je bezbariérová. V budově je celkem 6 domácností, z toho 1 domácnost tvoří garsoniéry. Součástí budovy jsou 2 samostatné kuchyně s obývacím koutem, sál pro společné aktivity. V budově je ambulance sester (PO-PÁ 7:00-15:30). Dále je pak služba sester na telefonu z budovy Sulická.

Podat žádost

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociální služby Domov pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

DOMÁCNOSTI