Vztahy a intimita

Vztahy a intimita

Sexualita je v Domově Sulická považována za podstatnou, cennou a přirozenou součást lidského života, která vede k pocitu vlastního sebeuvědomění, osobnímu štěstí a naplnění. Koncepční a bezpečná práce s tímto tématem vyjadřuje snahu Domova Sulická reagovat na potřeby klientů, aby mohli žít kvalitnější a naplněnější život, získali větší kompetentnost a schopnosti chránit se před případným sexuálním zneužíváním. Naplňování sexuálních potřeb je respektováno podle norem naší společnosti, základem práce v této oblasti je vypracovaný a schválený Protokol sexuality.

V oblasti sexuality pomáhají klientům sexuální důvěrníci, což jsou proškolení pracovníci, které zaštíťuje a odborně vede koordinátor sexuálních důvěrníků. Sexuální důvěrníci se věnují poskytování osvěty, sexuální výchově, případně poskytují poradenství a intervizi, spolupodílí se na přípravě metodických pokynů i edukačních pomůcek. Aktivity sexuálního důvěrníka jsou vždy na teoretické bázi, přestože používá praktické pomůcky, ke své práci nikdy nepoužívá se tělo, klientů se nedotýká a oni se nedotýkají jeho. Pro tuto pozici je vybírán člověk zralý, vyrovnaný, který zná své hranice.